Colno deklaračné procesy

S istotou. Profesionálne. Rýchlo

Colné služby predstavujú kompletné zastupovanie firiem v colnom konaní na základe uzavretých zmlúv.
V colnom konaní vás zastupujeme zodpovedne, rýchlo a profesionálne tak, aby všetky vaše colné náležitosti, vývozné a dovozné doklady, vykazovacia povinnosť, správnosť zaradenia tovaru do Harmonizovaného systému Intarstat a mnoho ďalších náležitosti boli urobené kvalifikovane a rýchlo. 

EXPORT

Vystavenie vývozného EX1 v elektronickej forme ECKV

Vystavenie CMR, CIM, SMGS

Vystavenie EUR1, T2L, ATR

NCTS- T1, T2

NCTS- Karnet TIR

Sprostredkovanie pridelenia EORI (formou žiadosti)IMPORT

Dovoz z tretích krajín

Vystavenie dovozných dokumentov v elektronickej forme ECKD a všetkých s tým súvisiacich dokladov

Poradenstvo v colných a dovozných predpisoch

Colný sklad, aktívny, pasívny zušľachťovací styk, dočasné použitie, režim 42 00

Ukončenie režimu T1 TRANZIT v NCTS

Vypísanie rôznych potrebných žiadostí a prehlásení pri dovoze

Zabezpečenie colného dlhu pre všetky režimy


INTRASTAT

Štatistické zisťovania v rámci Slovenskej republiky, ktoré umožňujú zbierať a spracovávať pre ďalšie použitie údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Intrastat spoločnosti C&T, a.s. predstavuje rovnako komplexné spracovanie a podanie hlásení na príslušné colné úrady za spravodajské jednotky v elektronickej forme.Služby Instrastat

Prijatie (dovoz) – úplné

Odoslanie (vývoz) – úplné

Nulové hlásenie, opravné hlásenie, II., III. hlásenie – pre prijatie a odoslanie

Sprostredkovanie pridelenia EORI


Pobočky colnej deklarácie


BA-ico-kontakt--160x160.png

colná deklarácia

Bratislava

Staviteľská 7, 831 04 Rača

Sme tu pre vás

7:00 – 19:00
BB-ico-kontakt--160x160.png

colné služby

Banská Bystrica

Zvolenská cesta 36, 974 05 Banská Bystrica

Sme tu pre vás

8:00 – 17:00
ZV-ico-kontakt--160x160.png

regionálna pobočka – colné služby

Zvolen

Balkán 53,960 01 Zvolen

Sme tu pre vás

7:30 – 16:00
PO-ico-kontakt--160x160.png

regionálna pobočka – colné služby

Prešov

Košická 26, 081 62 Prešov

Sme tu pre vás

7:00 – 19:00

KE-ico-kontakt--160x160.png

Regionálna pobočka – colné služby

Košice

Areál prekladisko Košice , 044 57 Haniska

Sme tu pre vás

NERPETRŽITE
O firme

Kladieme dôraz na kvalitu a servis ako by sme boli členom Vášho teamu. Priamy a osobný kontakt je naša podmienka. Je to osobné. Je to pre Vás.

 

kontakt: transport@c-t.sk