Intermodálna prepravaInovatívne. Ekonomicky. Kamkoľvek


Intermodálna preprava je preprava, pri ktorej hovoríme o kombinácií cestnej, železničnej a trajektovej prepravy pričom počas transportu nieje manipulované s obsahom Vašej zásielky.
Momentálne vieme zabezpečiť v kombinácií:

RR- Rail & Road / Železnica & Cesta


RRF- Rail & Road & Ferry / Železnica & Cesta & TrajektPripravíme vám dôležite informácie intermodálnej prepravy


Plánovanie dopravy


Výpočet prepravných nákladov


Poistenie Vašej zásielky


Zastúpenie v colnom konaní


Poraďte sa so špecialistom

Získajte potrebné informácie intermodálnej dopravy priamo pre vaše potrebyV súčasnosti narastá dopyt po intermodálnej preprava najmä pre:


Ekonomická úspora

V porovnaní s čisto cestnou prepravou


Ekológia

Enormné zníženie uhlíkovej stopy pri preprave


Kapacitná nezávislosť

Pravidelnosť liniek nezávislých na kapacite prepravovaného tovaru

O firme

Kladieme dôraz na kvalitu a servis ako by sme boli členom Vášho teamu. Priamy a osobný kontakt je naša podmienka. Je to osobné. Je to pre Vás.

 

kontakt: transport@c-t.sk